VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) a Ruská univerzita priateľstva národov (RUDN univerzita) v Moskve úspešne zrealizovali prácu na pripravovanom medzinárodnom projekte v rámci bilaterálneho výmenného programu Erasmus + mobility zamestnancov a školenia (projekt KA107). Akademických pracovníkov RUDN v dňoch 22. 11. - 26. 11. 2021 reprezentovali zástupkyňa riaditeľa Ústavu ruského jazyka, prof. Svetlana Elniková, PhD., vedúca Katedry ruského jazyka, prof. Victoria Kurilenko, PhD. a doc. Julia Biryukova, PhD.

Jedným z hlavných zámerov návštevy bolo zdieľanie vedeckých poznatkov a myšlienok k spoločnému projektu členov z oboch univerzít, ktorý je zameraný na problematiku vplyvu pandémie COVID-19 na kvalitu života a vzdelávanie u rôznych skupín študentov vysokých škôl v globálnom kontexte.

V tejto súvislosti bola kľúčová aj diskusia s dekanom Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, prof. RNDr. Františkom Petrovičom, PhD., vedúcim Katedry geografie a regionálneho rozvoja prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martinom Boltižiarom, PhD. a ďalšími členmi projektového kolektívu: RNDr. Luciou Petrikovičovou, PhD., RNDr. Katarínou Vilinovou, PhD. a RNDr. Hildou Kramárekovou, PhD. Diskutovalo sa o budúcom smerovaní a perspektívach vedeckej spolupráce, stratégii tvorby spoločných článkov s dôrazom na vyššie načrtnuté výzvy.

Doc. Yulia Biryukova, PhD. tiež poznamenala, že získané skúsenosti budú implementovať na ich domovskej univerzite a novonadobudnuté informácie budú určite zdieľať medzi svojimi kolegami. Prof. Victoria Kurilenko, PhD., vedúca ruskej vedeckej skupiny skúmajúcej vplyv pandémie COVID-19 na kvalitu života a vzdelávanie vysokoškolských študentov v globálnom prostredí, sa vyjadrila, že sa teší z výsledkov diskusie k spoločnému projektu a nových podnetov pre budúci výskum a spoluprácu. Prof. Svetlana Elniková, PhD. sa pozitívne vyjadrila o budúcich dlhodobých výskumných projektoch a spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Navsteva RUSKO

Text: RNDr. Lucia Petrikovičová, PhD.

Foto: archív KGRR

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5