VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Pracovníci KGGRR FPVaI UKF na ERASMUS+ mobilite v Prahe

V dňoch 2.5. až 6.5.2022 absolvovali RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD. a doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. ERASMUS+ mobilitu na Karlovej univerzite v Prahe. Mobilita bola zameraná na oboznámenie sa s aktuálnymi prístupmi vo výskume cestovného ruchu. Dôraz bol kladený na mestské prostredie so zreteľom aj na dopady pandémie COVID-19 na cestovný ruch. Boli skúmané aj problémy turistifikácie, overturizmu a predstavené alternatívy na ich riešenie. Dôležitosťou súčasťou programu mobility bolo aj oboznámenie sa s princípmi vzdelávania orientovaného na študenta na príklade seminárov k záverečným prácam. Mobilita bola prínosná nie len z vedeckého, ale aj pedagogického hľadiska.

RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD.

Doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD.

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5