WELCOME TO OFFICIAL WEBSITE OF THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEOINFORMATICS AND REGIONAL DEVELOPMENT
WELCOME TO OFFICIAL WEBSITE OF THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEOINFORMATICS AND REGIONAL DEVELOPMENT

GEO Information is an electronic journal which brings relevant and scientific knowledge from the feld of geographical disciplines and regional development. It is issued by the Department of Geography and Regional Development FNS CPU in Nitra as a peer-reviewed journal which is published once a year in Slovak, Czech and also in English language.

 

Journal Title: GEO Information GeoInformation Page 001

ISSN: 1336-7234

Publisher: Constantine the Philosopher University in Nitra

Periodicity: once a year (from 2005 to 2012)

Editor-in-Chief: Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.

Executive Editor: Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. 

 

Editorial Board:

Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (Constantine the Philosopher Univeristy in Nitra)

Doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (Constantine the Philosopher Univeristy in Nitra)

Prof. RNDr. et Mgr. Peter Chrastina, PhD. (Tomas Bata Univesity in Zlín)

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. (Constantine the Philosopher Univeristy in Nitra)

 

 

Published Volumes (only electronically):

 

Title: GEO Information 8

Year: 2012

Authors:

Gális, M.; Gallay, I. - Gallayová, Z.; Haladová, Z.; Kasagranda, A. - Šolcová, L. - Krogmann, A.; Lišková, V. - Fabián, A. - Lišková, E. - Boltižiar, M.; Nemčeková, L.; Némethová, J. - Lukačiková, M.

 

Title: GEO Information 7

Year: 2011

Authors:

Fillerová, K. - Oremusová, D.; Grežo, V. - Némethová, J.; Horičková, H.; Končalová, A. - Dubcová, A.; Némethová, J. - Kiaczová, A.; Pocisková, J. - Oremusová, D. - Kramáreková, H.; Veselovský, J.; Valach, M. - Šolcová, L. - Trembošová, M.

 

Title: GEO Information 6

Year: 2010

Authors:

Cintula, M.; Grebečiová, A.; Horičková, H.; Jarábková, J. - Beresecká, J. - Poláková, Z.; Mikulová, E. - Rózová, Z.; Kopernická, M. - Rampašeková, Z. - Feszterová, M.; Valach, M. - Dubcová, A.

 

Title: GEO Information 5

Year: 2009

Authors:

Čičová, T.; Czaková, G.; Feszterová, M. - Majlát, P.; Gerhátová, K.; Grebečiová, A.; Krogmann, A.; Matušicová, N.; Mojses, M.; Nemčíková, M. - Oremusová, D.; Némethová, J.; Oláhová, J. - Boltižiar, M.; Petrovič, F. - Bugár, G. - Hreško, J.; Šolcová, L.; Trembošová, M.; Veselovský, J.

 

Title: GEO Information 4

Year: 2008

Authors:

Bacsó, P. - Dubcová, A.; Boltižiar, M. - Chrastina, P.; Czaková, G.; Dobrotková, K.; Gecíková, I. - Víghová, M.; Kasanická, K. - Dubcová, A.; Krogmann, A.; Kurňavková, M.; Nemčíková, M.; Némethová, J.; Némethová, J. - Rampašeková, Z.; Oremusová, D.; Veselovský, J.; Vilinová, K.; Vavro, T. - Hrebíková, D.

 

Title: GEO Information 3

Year: 2007

Authors:

Bacsó, P.; Cimra, J.; Czaková, G.; Kasanická, K.; Krogmann, A.; Némethová, J.; Šolcová, L.; Veselovský, J.; Vilinová, K.; Dubcová, A.

 

Title: GEO Information 2

Year: 2006

Authors:

J. Anděl, M. Balej, M. Brzóska, J. Anděl, M. Brzóska, J. Dická, R. Fila, A. Fogaš, V. Gajdošech, D. Gurňák, P. Klusáček, M.  Kopecká, P. Kostlán, A. Dubcová, H. Kramáreková, L. Tolmáči, F. Križan, E. Kudrnovký, J. Kunc, V. Lauko, E. Rajčáková, D. Seidenglanz, P.  Šindler, K. Zigová, G. Zubriczký, J. Kuraj, M. Weinhöfer, S. Novák, S. Barányová, S. Novák, E. Hofmann, B. Rychnovský, T. Oršulák, J. Stopková

 

Title: GEO Information 1

Year: 2005

Authors:

P. Chalupa, J.  Mládek,  J.  Širočková, F. Žigrai, M. Balej, D. Barabas, F. Petrovič, P. Bezák, M. Boltižiar, M. Cebecauerová, T. Cebecauer, S. Cetkovský, J. Cimra, V.  Drgoňa, V. Falťan, A. Halabuk, M. Mojses, J. Sedláková, J. Hanušin, M. Hasprová, M. Tóth, Z. Izakovičová, J. Kolejka, D. Marek, J. Koštálik, M. Moyzeová, P. Papčo, K. Pavličková, O. Prosová, P. Sedlák, R. Bár, H. Svatoňová, V. Bačík, B. Bleha, J. Mládek, R. Brynda, M. Bursa, K. Hajásová, M. Halás, P. Hurbánek, E. Kallabová, K. Kasala, M. Kožuch, A. Krogmann, M. Kulla, V. Tomášiková, D. Kusendová, T. Krejčí, R. Řeřicha, V. Toušek, T. László, G. Lelkes, M. Labuda, J. Marenčáková, S. Martinát, J. Navrátil, J. Némethová, T. Paľuch, F. Podhorský, L. Potočkova, M. Rosič, P. Spišiak, I. Štěpánková, A. Švecová, J. Veselovský, A. Věžník, I. Štěpánková

Department of Geography, Geoinformatics and Regional Development CPU in Nitra. Joomla Templates 2.5