VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
Rektor UKF, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., udelil aj tento rok ocenenia za mimoriadne výsledky vo vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Cena rektora predstavuje spôsob, ako vyzdvihnúť osobnosti univerzity a vyjadriť uznanie a poďakovanie za ich výnimočnú vedeckú, umeleckú a pedagogickú prácu pre prospech a šírenie dobrého mena našej alma mater.
 
V rámci Ceny rektora za publikácie v medzinárodných indexovaných databázach WOS a SCOPUS bola udelená zamestnancom našej katedry cena za články (abecedne: Boltižiar - 4, Kramáreková - 2, Krogmann - 5, Nemčíková - 4, Némethová - 4, Oremusová - 4, Petrikovičová - 12, Repaská - 1, Štubňa - 8, Trembošová - 3, Vilinová - 3, Vojtek - 10, Vojteková - 10).
 
Rektor UKF za rok 2021 ocenil aj monografické diela, pedagogické, umelecké výstupy a projektovú činnosť.
 
V kategórii "Monografické diela" získala cenu monografia:
 
doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD., RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., RNDr. Lucia Petrikovičová, PhD.:
Religiózny cestovný ruch v Nitrianskej diecéze. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2020. 94 s. ISBN 978-80-558-1652-4.
 
V kategórii "Projekty" získal ocenenie projekt:
 
VEGA 1/0934/17: Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska za ostatných 250 rokov a predikcia jej ďalšieho vývoja
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Doba riešenia: 2017 - 2020
 
Ďakujeme!
 
Viac info k oceneniam je možné nájsť na webe UKF:
 

foto-knihy

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5