VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Konferencie organizované Katedrou geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre

 

28. medzinárodná geografická konferencia (14. október 2020) - virtuálna konferencia

Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru - Kreativita regiónov

 

26. medzinárodná geografická konferencia (10.-11. október 2018)

Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru - Slovensko a Česko - 25 rokov na politickej mape sveta

 

24. medzinárodná geografická konferencia (12.-13. október 2016)

Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru - nové výzvy pre rozvoj

 

22. medzinárodná geografická konferencia (9.-10. október 2014)

Stredoeurópsky priestor po 25 rokoch transformácie

 

20. medzinárodná geografická konferencia (10.-11. október 2012)

Nové impulzy v regionálnom rozvoji stredoeurópskeho priestoru

 

18. medzinárodná geografická konferencia (22.-23. apríl 2010)

Nové impulzy v regionálnom rozvoji stredoeurópskeho priestoru 

 

Medzinárodná geografická konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia KGRR FPV UKF v Nitre (7. október 2009)

Trendy regionálneho rozvoja v Európskej únii 

 

8. medzinárodná geografická konferencia (13.-14. september 2000)

Stredoeurópsky priestor - Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja 

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5