VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

GEO Information


Elektronický časopis GEO Information
 prináša aktuálne vedecké poznatky z oblasti geografie a regionálneho rozvoja. Je vydávaný Katedrou geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre ako periodikum, ktoré vychádza 1-krát ročne v slovenskom, českom a perspektívne aj v anglickom jazyku.

 

Názov časopisu: GEO Information GeoInformation Page 001

ISSN: 1336-7234

Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Periodicita: 1-krát ročne

Hlavný redaktor: Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.

Vykonný redaktor: Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. 

 

Redakčná rada:

Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Prof. RNDr. et Mgr. Peter Chrastina, PhD. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

 

 

Publikované čísla (iba elektronicky):

 

Názov: GEO Information 8

Rok: 2012

Autori:

Gális, M.; Gallay, I. - Gallayová, Z.; Haladová, Z.; Kasagranda, A. - Šolcová, L. - Krogmann, A.; Lišková, V. - Fabián, A. - Lišková, E. - Boltižiar, M.; Nemčeková, L.; Némethová, J. - Lukačiková, M.

 

Názov: GEO Information 7

Rok: 2011

Autori:

Fillerová, K. - Oremusová, D.; Grežo, V. - Némethová, J.; Horičková, H.; Končalová, A. - Dubcová, A.; Némethová, J. - Kiaczová, A.; Pocisková, J. - Oremusová, D. - Kramáreková, H.; Veselovský, J.; Valach, M. - Šolcová, L. - Trembošová, M.

 

Názov: GEO Information 6

Rok: 2010

Autori:

Cintula, M.; Grebečiová, A.; Horičková, H.; Jarábková, J. - Beresecká, J. - Poláková, Z.; Mikulová, E. - Rózová, Z.; Kopernická, M. - Rampašeková, Z. - Feszterová, M.; Valach, M. - Dubcová, A.

 

Názov: GEO Information 5

Rok: 2009

Autori:

Čičová, T.; Czaková, G.; Feszterová, M. - Majlát, P.; Gerhátová, K.; Grebečiová, A.; Krogmann, A.; Matušicová, N.; Mojses, M.; Nemčíková, M. - Oremusová, D.; Némethová, J.; Oláhová, J. - Boltižiar, M.; Petrovič, F. - Bugár, G. - Hreško, J.; Šolcová, L.; Trembošová, M.; Veselovský, J.

 

Názov: GEO Information 4

Rok: 2008

Autori:

Bacsó, P. - Dubcová, A.; Boltižiar, M. - Chrastina, P.; Czaková, G.; Dobrotková, K.; Gecíková, I. - Víghová, M.; Kasanická, K. - Dubcová, A.; Krogmann, A.; Kurňavková, M.; Nemčíková, M.; Némethová, J.; Némethová, J. - Rampašeková, Z.; Oremusová, D.; Veselovský, J.; Vilinová, K.; Vavro, T. - Hrebíková, D.

 

Názov: GEO Information 3

Rok: 2007

Autori:

Bacsó, P.; Cimra, J.; Czaková, G.; Kasanická, K.; Krogmann, A.; Némethová, J.; Šolcová, L.; Veselovský, J.; Vilinová, K.; Dubcová, A.

 

Názov: GEO Information 2

Rok: 2006

Autori:

J. Anděl, M. Balej, M. Brzóska, J. Anděl, M. Brzóska, J. Dická, R. Fila, A. Fogaš, V. Gajdošech, D. Gurňák, P. Klusáček, M.  Kopecká, P. Kostlán, A. Dubcová, H. Kramáreková, L. Tolmáči, F. Križan, E. Kudrnovký, J. Kunc, V. Lauko, E. Rajčáková, D. Seidenglanz, P.  Šindler, K. Zigová, G. Zubriczký, J. Kuraj, M. Weinhöfer, S. Novák, S. Barányová, S. Novák, E. Hofmann, B. Rychnovský, T. Oršulák, J. Stopková

 

Názov: GEO Information 1

Rok: 2005

Autori:

P. Chalupa, J.  Mládek,  J.  Širočková, F. Žigrai, M. Balej, D. Barabas, F. Petrovič, P. Bezák, M. Boltižiar, M. Cebecauerová, T. Cebecauer, S. Cetkovský, J. Cimra, V.  Drgoňa, V. Falťan, A. Halabuk, M. Mojses, J. Sedláková, J. Hanušin, M. Hasprová, M. Tóth, Z. Izakovičová, J. Kolejka, D. Marek, J. Koštálik, M. Moyzeová, P. Papčo, K. Pavličková, O. Prosová, P. Sedlák, R. Bár, H. Svatoňová, V. Bačík, B. Bleha, J. Mládek, R. Brynda, M. Bursa, K. Hajásová, M. Halás, P. Hurbánek, E. Kallabová, K. Kasala, M. Kožuch, A. Krogmann, M. Kulla, V. Tomášiková, D. Kusendová, T. Krejčí, R. Řeřicha, V. Toušek, T. László, G. Lelkes, M. Labuda, J. Marenčáková, S. Martinát, J. Navrátil, J. Némethová, T. Paľuch, F. Podhorský, L. Potočkova, M. Rosič, P. Spišiak, I. Štěpánková, A. Švecová, J. Veselovský, A. Věžník, I. Štěpánková

 

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5