VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru - Kreativita regiónov

28. medzinárodná geografická konferencia

 

Termín konania (virtuálna konferencia)

14. október 2020

 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 1, 949 01 Nitra, Slovenská republika

 

Organizátori

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre

Katedra geografie PdF MU v Brne

Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre

Západoslovenská pobočka SGS pri SAV

 

Vedeckí garanti

Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

Doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (Masarykova univerzita, Brno, Česko)

PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

 

Organizační garanti

Doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

RNDr. Matej Vojtek, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

 

Vedecký výbor

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (Ostravská univerzita, Ostrava, Česko)

Doc. RNDr. János Csapó, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha, Česko)

Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Heintel (Universität Wien, Rakúsko)

Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, Česko)

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

Prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (Masarykova univerzita, Brno, Česko)

Dr. Katalin Lőrincz (University of Pannonia, Veszprém, Maďarsko)

Mgr. Ján Novotný, PhD. (Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko)

Mgr. Zuzana Sándorová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

Doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno, Česko)

Doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (Mendelova univerzita v Brně, Česko)

Dr.h.c. prof. RNDr. Florin Žigrai, DrSc. (Wien, Rakúsko)

 

Program konferencie

 

Fotogaléria 

  

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5