VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geogfrafické aspekty stredoeurópskeho priestoru - nové výzvy pre rozvoj

24. medzinárodná geografická konferencia

 

Termín a miesto konania

12. - 13. október 2016

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika

 

Organizátori

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre

Katedra geografie PdF MU v Brne

Slovenská geografická spoločnosť pri SAV

 

Vedeckí garanti

doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Česko)

 

Organizačný garant

doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

 

Vedecký výbor

Dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poľsko)

Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Česko)

Jun.-Prof. Dr. Birgit Glorius (Technische Universität Chemnitz, Nemecko)

Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Heintel (Universität Wien, Rakúsko)

doc. RNDr. Eduard Hofmann, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Česko)

Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, Česko)

doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Česko)

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Česko)

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

Prof. RNDr. Jaroslav Mazúrek, CSc. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko)

Dr. Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poľsko)

doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Česko)

doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Česko)

doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (Mendelova univerzita v Brně, Česko)

 

Program konferencie

 

Fotogaléria

  

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5