VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Stredoeurópsky priestor po 25 rokoch transformácie

22. medzinárodná geografická konferencia

 

Termín a miesto konania

9. - 10. október 2014

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika

 

Organizátori

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre

Katedra geografie PdF MU v Brne

Slovenská geografická spoločnosť pri SAV

 

Vedeckí garanti

doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Česko)

 

Organizačný garant

doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

 

Program konferencie

 

Fotogaléria

 

 

Reportáž

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5