VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Laboratórium GIS a DPZ

 

Geografické informačné systémy (GIS), diaľkový prieskum Zeme (DPZ) a globálne navigačné satelitné systémy (GNSS) tvoria základné geoinformačné technológie Laboratória GIS a DPZ. Tieto technológie sa jednak využívajú na pedagogické účely, na druhej strane koncentrujú výskumný potenciál v oblasti geoinformatiky a skvalitňujú výsledky vedecko-výskumnej činnosti na Katedre geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre.

Činnosť Laboratória GIS a DPZ je zameraná na tieto hlavné oblasti:

- výučba študentov v oblasti geoinformatiky a geoinformačných technológií po teoretickej a praktickej stránke,

- tvorba a aktualizácia geodatabáz a digitálnych máp v prostredí GIS a ich využitie pri riešení geografických problémov na rôznej priestorovej úrovni,

spracovanie a analýza leteckých a satelitných snímok použitím metód DPZ a špecializovaných softvérov a ich využitie pri riešení geografických problémov na rôznej priestorovej úrovni,

spracovanie terénnych meraní a mapovaní s využitím GNSS a bezpilotných lietajúcich zariadení (UAV) a ich využitie pri riešení geografických problémov na rôznej priestorovej úrovni.

- vykonávanie sofistikovaných priestorovo-štatistických analýz a modelovaní/simulácií (1D, 2D a 3D priestor) aj s využitím virtuálnej reality pre riešenie geografických problémov na rôznej priestorovej úrovni. 

- školenia zamestnancov a iných záujemcov o vzdelávanie v prostredí GIS.

 

Technické vybavenie

Zariadenia:

18 x PC pre študentov + 1 PC pre učiteľa

1 x stropný dataprojektor a premietacie plátno 150x150

1 x server IBM System x3200 M3

1 x GPS Garmin eTrex

2 x Garmin GPSmap 78s

1 x GPS Garmin Oregon 550t

4 x GPS Garmin Oregon 450t

2 x GPS/PDA Trimble Juno 3B

1 x GNSS prijímač Trimble Pathfinder Pro 6H s výtyčkou

1 x bezpilotné lietajúce zariadenie DJI PHANTOM 4 Pro

1 x bezpilotné lietajúce zariadenie DJI Mavic 2 Pro

3 x bezpilotné lietajúce zariadenie DJI Mini 2

1 x okuliare na virtuálnu realitu HTC Vive s rozsahom 360°

 

Softvérové licencie a rozšírenia:

ArcGIS 10.1 for Desktop Advanced Concurrent Use (31 licencií) s rozšíreniami:

- 3D Analyst for Desktop 10.1

- Spatial Analyst for Desktop 10.1

- Network Analyst for Desktop 10.1

- Geostatistical Analyst for Desktop 10.1

- Tracking Analyst for Desktop 10.1

- Schematics for Desktop 10.1

- Data Interoperability for Desktop 10.1

- Data Reviewer for Desktop 10.1

Esri City Engine Advanced Concurrent Use (31 licencií)

MxGPS for ArcGIS Desktop 10.1 Academic License (25 licencií)

Land Change Modeler 2.0 for ArcGIS Student Lab Kit license (15 licencií)

ArcGIS for Server 10.1 Standard

QGIS (freeware)

CloudCompare (freeware)

GPS Pathfinder Office (2 licencie)

ArcPad (2 licencie)

Trimble TerraSync (2 licencie)

MATLAB verzia R2017b (25 licencií) s rozšíreniami:

- Mapping Toolbox

- Curve Fitting Toolbox

- Statistics and Machine Learning Toolbox

 

Digitálne údaje:

Vektorová mapa Slovenska v mierke 1 : 200 000 (VMAP200) 

Spojitá vektorová mapa v mierke 1 : 50 000 (SVM50) (Trenčiansky a Nitriansky kraj)

Mapové listy Základnej mapy SR v mierke 1 : 10 000 vo formáte raster (Nitriansky kraj)

Definičné body obcí a častí obcí Slovenska (shapefile)

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5