VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Na stiahnutie

racovná verzia Vademeca, ktoré poskytuje všetky informácie o písaní prác na katedre               pdf

(vrátane vzorov citácií zdrojov literatúry v zmysle STN ISO 690).                                                    

 

 

Kartografia: mapové znaky (.rar)   

 

 

Geobotanické mapy: stiahnuť (.rar)

 

 

Poznávačka - Biogeografia: stiahnuť (.rar)

 

Návody: "Tvorba máp pôdnych typov a pôdnych druhov na poľnohospodárskej pôde"                  pdf

               "Tvorba máp pôdnych typov a pôdnych druhov na lesnej pôde"                                          pdf

 

 

Smernica č. 13/2020 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach (UKF v Nitre)

 

 

gis_vrstvy 

 

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5