VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

2 prezidenti 2 krajín počas 2 dní v 2 najstarších mestách Slovenska (Trnava, Nitra) si našli čas a priestor aby prerokovali a ešte viac posilnili ďalšiu spoluprácu Českej a Slovenskej geografickej spoločnosti. Výsledkom bude okrem iného aj spoločné memorandum, ktoré bude bližšie konkretizovať vzájomnú spoluprácu oboch vrcholných národných geografických spoločností a to ako na poli vedy, výskumu či edukácie tak i v oblasti propagácie či vzájomnej podpory. 

Počas spoločného kongresu oboch spoločností v Olomouci daroval prezident České geografické společnosti doc. RNDr. Pavel Chromý, PhD. (KU Praha) odznak ČGS vtedy ešte viceprezidentovi SGS pri SAV, prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martinovi Boltižiarovi, PhD. (UKF Nitra), ktorý mu ako symbol pokračujúcej vzájomnej spolupráce daroval v týchto dňoch odznak SGS pri SAV.

Počas týchto 2 dní sa stretli spoločne aj s viceprezidentkou ČGS, RNDr. Danou Fialovou, PhD. ako aj s tajomníkom SGS, doc. RNDr. Danielom Gurňákom, PhD. 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5