VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
Koncom roka 2023 sa na Fakulte prírodných vied a informatiky uskutočnila študentská anketa Pedagogická osobnosť FPVaI, ktorá prebiehala pod záštitou dekana FPVaI UKF v Nitre, prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD. a Študentského parlamentu.
Prostredníctvom anonymnej ankety mohli študenti dať svoj hlas obľúbenej pedagogičke alebo pedagógovi z fakulty, ktorí podľa nich stelesňujú moderného vysokoškolského učiteľa. Študenti mohli prideliť tri hlasy trom pedagogičkám alebo pedagógom, ktorí ich zaujali vďaka ich ústretovosti, prístupu k výučbe, použitiu zaujímavých metód učenia, ochoty byť nápomocný pri riešení ich problémov, alebo na základe ich záujmu podeliť sa o svoje poznatky, názory a čas.
Ankety sa zúčastnilo viac ako 252 študentov, ktorí udelili svoje hlasy viac ako sto pracovníkom fakulty, ktorí sa podieľajú na výučbe.
Víťazmi ankety Pedagogická osobnosť FPVaI pre rok 2023 sa na základe najvyššieho počtu získaných hlasov stali
Mgr. Janka Pecuchová, PhD. z Katedry informatiky,
doc. RNDr. Jana Vojteková, PhD. z Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja,
doc. RNDr. Dušan Vallo, PhD. z Katedry matematiky.
Slávnostné odovzdávanie diplomov sa uskutočnilo 19. 1. 2023 za účasti dekana FPVaI UKF v Nitre, prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD. a vedenia fakulty.
Anketa Pedagogická osobnosť FPVaI je v porovnaní s podobnými oceneniami pracovníčok a pracovníkov udeľovanými na UKF v Nitre jedinečná v tom, že vyjadruje často subjektívne pocity a názory študentov. Je tak vyjadrením toho, ako vnímajú každodennú prácu pedagogických pracovníčok a pracovníkov fakulty, s ktorými sa stretávajú počas svojho štúdia.
Srdečne blahoželáme!
Text: FPVaI
Foto: Bc. Lubo Balko
 
1
  
2
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5