VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

V rámci Národného štipendijného programu SR (NŠP), ktorý je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, bol schválený výskumný pobyt na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre pre doktoranda Saeida Janizadeha, M.Sc. Saeid študuje na Department of Watershed Management Engineering and Sciences, Tarbiat Modares University v Teheráne, kde vypracováva dizertačnú prácu na tému „Flood Management through Payment for Watershed Services (PWS) Program“.

Počas deväťmesačného výskumného pobytu na našej katedre sa pod vedením doc. RNDr. Mateja Vojteka, PhD. bude venovať téme mapovania a hodnotenia priestorovo-časových zmien a predikcii povodňového rizika predovšetkým na území Slovenska.

Saeidovi prajeme úspešné absolvovanie mobility na našej univerzite a príjemný pobyt na Slovensku.

foto Saeid

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5