VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické informácie (Geographical Information)

Ročník (Volume) 19, Číslo (Issue) 1, 2015

 
 
Obsah (Content)
 
The Georelief of the Malachovský potok (Stream) Basin
Peter Barto
p. 4-21
 
Analýza medzinárodných turistických tokov medzi Ukrajinou a Slovenskom
Oresta Bordun
p. 22-30
 
Rozvoj aktívneho cestovného ruchu na západnej Ukrajine
Mykhailo Hamkalo
p. 31-39
 
Možnosti európskej integrácie ukrajinského cestovného ruchu a rozvoja rekreácie
Anna Khovalko
p. 40-47
 
Brewing Tradition in the Topoľčany Town and in Its Surroundings
Milan Krajčík, Hilda Kramáreková
p. 48-63
 
Problémy a perspektívy rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu v správnom obvode Lyčakivskyj v meste Ľvov
Andrij Manko, Nazarii Mandiuk
p. 64-69
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5