VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické štúdie (Geographical Studies)

Ročník (Volume) 17, Číslo (Issue) 1, 2013

 
 
Obsah (Content)
 
Regionálne disparity a prístupy k ich hodnoteniu
Regional Disparities and Approaches to Their Evaluation
Róbert Hamada
p. 4-16
 
Vodné nádrže v okrese Topoľčany a ich vybrané chemické charakteristiky
Water Dams in the District of Topoľčany and Their Selected Chemical Characteristics
Miriama Kopernická, Melánia Feszterová
p. 17-40
 
Regionálny rozvoj mesta Topoľčany
Regional Development of the Town of Topoľčany
Milan Krajčík, Hilda Kramáreková
p. 41-66
 
Význam recyklačného fondu v odpadovom hospodárstve (na príklade recyklácie osobných automobilov)
The Importance of Recycling Fund in Waste Management (on the Example of Vehicle Recycling)
Ema Mišúnová, Juraj Mišún
p. 67-87
 
Regionálne diferenciácie socioekonomickej analýzy v kontexte Slovenska v roku 2011
Regional Differences of Socio-economic Analysis in the Context of Slovakia in 2011
Jana Némethová, Lukáš Šimánek
p. 88-113
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5