VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické štúdie (Geographical Studies)

Ročník (Volume) 16, Číslo (Issue) 2, 2012

 
 
Obsah (Content)
 
Partnerstvá a ich význam v regionálnom rozvoji Nitrianskeho samosprávneho kraja
Partnerships and Their Role in Regional Development of the Nitra Selfgoverning Region
Hilda Kramáreková, Gabriela Szabóová
p. 4-12
 
Špecifiká vidieckeho turizmu v mikroregiónoch Hron a Biely kameň v okrese Levice
Specifics of Rural Tourism in the Hron And Biely Kameň Microregions in the District of Levice
Jana Némethová, Martin Kajanovič
p. 13-41
 
Návrh náučného chodníka obcou Trávnica
Proposal of Educational Trail in the Trávnica Municipality
Daša Oremusová, Veronika Knoppová
p. 42-52
 
Percepcia regionálneho rozvoja obyvateľmi kúpeľnej obce Brusno
Perception of Regional Development by Residents of the Brusno Municipality
Katarína Vilinová, Gabriela Repaská, Katarína Parobeková
p. 53-60
 
Stanovenie N-ročných maximálnych prietokov v profiloch bez vodomernej stanice pomocou empirických metód
Determination of N-Year Maximum Discharges For Ungauged Profiles Using Empirical Methods
Matej Vojtek
p. 61-70
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5