VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické štúdie (Geographical Studies)

Ročník (Volume) 15, Číslo (Issue) 2, 2011

 
 
Obsah (Content)
 
Geografická analýza pútnického cestovného ruchu v Marianke
Geographical Analyses of Pilgrimage Tourism in Marianka
Michal Golha, Alfred Krogmann
p. 4-11
 
Mapy v historicko-geografickom výskume kultúrnej krajiny
Maps in Historical-Geographical Research of Cultural Landscape
Peter Chrastina
p. 12-19
 
Potenciál a perspektívy poľnohospodárskej pôdy Slovenska
Potential and Perspectives of Agricultural Soil in Slovakia
Jana Némethová
p. 20-31
 
Voda ako zložka životného prostredia v podmienkach regionálneho rozvoja Nitrianskeho kraja
Water as a Component of the Environmental in Terms of Regional Development in Nitra Region
Daša Oremusová, Magdaléna Nemčíková
p. 32-42
 
Vplyv priemyslu na záber poľnohospodárskej pôdy na území Ponitria
Agricultural Soil Occupation For the Purposes of Industrial Development in the Territory of Ponitrie
Martin Valach, Alena Dubcová
p. 43-53
 
Postup výpočtu objemu vodných nádrží pomocou nástrojov GIS
Procedure of Water Reservoirs Volume and Retention Change Volume Calculation Using GIS Tools
Daniel Kubinský
p. 54-61
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5