VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické štúdie (Geographical Studies)

Ročník (Volume) 15, Číslo (Issue) 1, 2011

 
 
Obsah (Content)
 
Lokalizačné predpoklady religiózneho turizmu v FMR Prešov
Location Conditions of the Religious Tourism in the Functional Urban Region of Prešov
Viktória Kandráčová, Alena Dubcová
p. 4-22
 
Sídelná identita v kontexte trvalo udržateľného rozvoja
Residential Identity in the Context of Sustainable Development
Gabriela Repaská, Zuzana Bagalová
p. 23-30
 
Parent Families as One of the Poverty Indicator for Example Nitra Region
Ján Veselovský, Lucia Šolcová
p. 31-42
 
Špecifiká úmrtnosti obyvateľstva Nitrianskeho kraja podľa chorôb tráviacej sústavy v kontexte Slovenska
The Specifications of Mortality in the Nitra Region According to Diseases of Digestive System in the Context of Slovakia
Katarína Vilinová, Alena Dubcová
p. 43-52
 
Geokódovanie adresných bodov v teréne
Geocoding of Address Points in the Field
Matej Vojtek, Jana Oláhová, Martin Boltižiar
p. 53-59
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5