VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické štúdie (Geographical Studies)

Ročník (Volume) 14, Číslo (Issue) 1, 2010

 
 
Obsah (Content)
 
Komerčná suburbanizácia v mestských častiach Banskej Bystrice – Radvaň a Kremnička v kontexte brownfields
Commercial Suburbanisation in Town Districts of Banská Bystrica – Radvaň and Kremnička in Brownfields Context
Matej Masný, Alena Dubcová
p. 4-17
 
Vybrané lokality environmentálnych záťaží v zaťažených oblastiach Slovenska
Selected Localities of Environmental Loads in Slovakia Loaded Areas
Eva Michaeli, Martin Boltižiar
p. 18-48
 
Ekologické poľnohospodárstvo v SR
Ecologic Agriculture in Slovakia
Jana Némethová
p. 49-60
 
Dynamika obyvateľstva ako súčasť rozvojového potenciálu mikroregiónu Termál
Dynamics of Population as One a Component of Development Potential in Mikroregion Termal
Gabriela Repaská, Daša Oremusová
p. 61-74
 
Hierarchizácia teritoriálnej obslužnosti predajní mesta Nitra v roku 2008
A Hierarchy Territorial Serviceability Nitra Shops in the 2008
Miroslava Trembošová
p. 75-82
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5