VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické štúdie (Geographical Studies)

Ročník (Volume) 13, Číslo (Issue) 1, 2009

 
 
Obsah (Content)
 
Confrontation of Two Dimensions of life Quality in Štúrovo Ward
Peter Bacsó, Alena Dubcová
p. 5-11
 
Emigration of Inhabitans from Nitra Town to the Rural Municipalities
Gabriela Czaková
p. 12-27
 
Dynamics of Population in Microregion Požitavie – Širočina
Katarína Kasanická, Gabriela Czaková
p. 28-39
 
Nitra – the Centre of the Marian Pilgrimage
Alfred Krogmann
p. 40-45
 
Municipality Preselany as the Object of Creating a Local Agenda 21
Monika Kurňavková, Alena Dubcová
p. 46-50
 
Business Structure in the Agriculture of the Nitra region
Jana Némethová
p. 51-58
 
Vnímanie cestovného ruchu v mikroregióne Termál
Perception of Tourisum in the Microregion Termal
Daša Oremusová
p. 59-68
 
Nitra – mesto obchodných centier
Nitra – Town of Retail Center
Miroslava Trembošová
p. 69-79
 
Percepcia chudoby z hľadiska príjmov v okrese Nitra
Perception of Poverty from the Profit Aspect in Nitra District
Ján Veselovský
p. 80-88
 
Teoretická konstrukce dílčích kapitol školní učebnice v kontextu s fázemi výuky
Theoretical Construction of Partial Chapters of School Textbook in the Context with Phases of Teaching
Martin Weinhöfer
p. 89-96
 
Postavenie krajinného plánovania ako súčasti regionáleho rozvoja v Európskej únii (Vybrané metavedecké poznámky)
Position of the Landscape Planning as a Part of the Regional Development in European Union (Selected Metascientific Remarks)
Florin Žigrai
p. 97-107
 
 
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5