VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Prednášky geografov z Univerzity v Gdaňsku

V dňoch 24.4.-28.4.2023 sa na Katedre geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre uskutočnili v rámci projektu Erasmus a taktiež pod hlavičkou Západoslovenskej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV prednášky prof. Oleksandra Radčenka a dr. hab. Tomasza Michalskeho. Kolegovia prišli z Univerzity v Gdaňsku, prístavného mesta pri Baltskom mori.

Prof. Oleksander Radčenko sa zaoberá problematikou verejnej správy a politickou geografiou. Jeho vedecké zameranie reflektovalo aj tematické zameranie prednášok, ktoré boli venované rodnej krajine, Ukrajine. V prednáške Politické a sociálne výzvy pre povojnovú Ukrajinu poukázal na faktory, ktoré budú ovplyvňovať vývoj v tejto aktuálne ťažko skúšanej krajine, resp. budú potrebné pre reštart krajiny po ukončení vojnového konfliktu s Ruskom. Upozornil aj na environmentálne problémy, ktoré súvisia s aktuálne prebiehajúcim vojenským konfliktom. Aj druhá prednáška bola venovaná Ukrajine, konkrétne mestu Luhansk, jeho predvojnovému významu a dopadom vojenského konfliktu na mesto.  

Dr. hab. Tomasz Michalski sa venuje problematike cestovného ruchu a medicínskej geografie. V prednáške Cestovný ruch v Trojmestí predstavil predpoklady cestovného ruchu v mestách Gdaňsk, Gdyňa a Sopoty. Mesto Gdaňsk, silne poškodené Červenou armádou počas II. svetovej vojny. Túto pripomína Múzeum II. svetovej vojny, ktorá začala práve v Gdaňsku na Westerplatte 1. septembra 1939. Historické centrum mesta však bolo zrekonštruované a dnes je turistickým magnetom. Mesto využilo aj skutočnosť, že bolo centrom odporu voči totalitnej komunistickej vláde, čo je dokumentované v Európskom centre Solidarity. Mesto Gdyňa je architektonicky pomerne mladé, preto turisti vyhľadávajú predovšetkým múzeá - oceánografické a migrácie. Posledným článkom Trojmestia je mesto Sopot, známe svojimi plážami, útesmi a klimatickými kúpeľmi. Ďalšia prednáška bola venovaná transformácii poľských prístavov od roku 1989. Na záver prednášok sa uskutočnili diskusie so študentami.

V rámci svojej návštevy na pracovisku sa kolegovia z Poľska stretli aj s vedúcim katedry prof. Martinom Boltižiarom, zároveň aj predsedom Západoslovenskej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV. Hlavnou témou pracovného stretnutia boli otázky vzájomnej spolupráce v oblasti projektovej i publikačnej činnosti.

Text: doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD.

Foto: doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD.

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5