VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

23.11.2022 | Popularizačná prednáška na Gymnáziu v Topoľčanoch

V rámci Týždňa vedy a techniky zabezpečila Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre popularizačnú prednášku určenú pre študentov stredných škôl a ich pedagógov. Prednáška sa uskutočnila dňa 23. 11. 2022 v priestoroch Gymnázia v Topoľčanoch.

V úvode Dr. Oremusová predstavila históriu katedry, jej zameranie a aktivity. Poukázala na vedeckovýskumnú činnosť katedry v oblasti geografie, regionálneho rozvoja i didaktiky geografie. V ďalších častiach boli predstavené možnosti, ktoré ponúka katedra v príprave študentov pre spoločenskú prax v dvoch základných študijných programoch – Učiteľstvo geografie (v kombinácii) a Geografia v regionálnom rozvoji.

Obsahovo nosnou časťou popularizačnej prednášky boli cestovateľské zážitky študentky 3. ročníka bakalárskeho štúdia v odbore učiteľstvo geografie a anglického jazyka a literatúry Ľubomíry Remšíkovej. Študentom predstavila dve krajiny severnej Európy – Dánsko a Nórsko. Okrem základných geografických informácií poukázala na zaujímavosti a špecifiká oboch krajín, prestavila ich zaujímavé historické pamiatky. Bližšie sa venovala aj ochrane prírody a environmentálnym problémom najmä v oblasti globálneho otepľovania a topenia ľadovcov.

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5