VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Doc. RNDr. Jana Vojteková, PhD. sa stala pedagogickou osobnosťou FPVaI 2022

Študenti rozhodli! A my srdečne blahoželáme aj našej kolegyni doc. RNDr. Jane Vojtekovej, PhD., ktorá sa spolu s ďalšími dvoma zamestancami (doc. J. Medová a dr. Ľ. Benko) zaradila medzi pedagogické osobnosti Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre za rok 2022.

Anketu "Pedagogická osobnosť FPVaI 2022" pri príležitosti konca roka vyhlásil dekan FPVaI UKF v Nitre, prof. RNDr. František Petrovič, PhD., v spolupráci so Študentským parlamentom.

Anketa prebiehala v dňoch 6.12.2022 - 31.12.2022, kedy študenti mohli dať svoj hlas obľúbenej pedagogičke alebo pedagógovi z FPVaI UKF v Nitre, ktorí pre nich stelesňujú moderného vysokoškolského učiteľa. Pri hlasovaní posudzovali osobnosť učiteľa z pohľadu celkovej profesionality, odbornosti, moderného prístupu k výučbe a k študentom.

Zhodnotili jeho ústretovosť, prístup na hodinách, použitie zaujímavých metód učenia, ochotu byť nápomocný pri riešení problémov, záujem podeliť sa so študentami o svoje poznatky, názory a venovať im svoj čas.

Podstatou ankety bolo nájsť komplexnú pedagogickú osobnosť, ktorá pre študentov ostane pozitívnou spomienkou na štúdium, a ktorá môže byť inšpiráciou aj pre ostatných.

ped osobnost2022

Foto: archív FPVaI UKF v Nitre

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5