VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické štúdie (Geographical Studies)

Ročník (Volume) 17, Číslo (Issue) 2, 2013

 
 
Obsah (Content)
 
Kultúrno-historické súvislosti rozpadu Mikroregiónu Hont-Tekov
Cultural-historical Context of Hont-Tekov Microregion Disintegration
Martin Cintula
p. 4-22
 
Využitie historických máp a historických leteckých snímok pri štúdiu zmien vodných nádrží v okolí Banskej Štiavnice
Using Historical Maps and Aerial Photographs in Study of Changes in Water Reservoir Near Banská Štiavnica
Daniel Kubinský
p. 23-31
 
Význam kreativity v marketingovej komunikácii cestovného ruchu miest
The Importance of Creativity in Marketing Communication of Tourism in Cities
Ema Mišúnová, Daniela Kasaničová
p. 32-54
 
Roma Community of the Revúca Town
Patricia Šefranová, Zuzana Rampašeková, Daša Oremusová
p. 55-73
 
Živnostníci ako jeden z indikátorov chudoby na príklade Nitrianskeho samosprávneho kraja
Tradesmen as One of the Indicators of Poverty on the Example of the Nitra Self-governing Region
Ján Veselovský
p. 74-82
 
 
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5