VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické štúdie (Geographical Studies)

Ročník (Volume) 16, Číslo (Issue) 1, 2012

 
 
Obsah (Content)
 
Lesné hospodárstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja
Forest Management in the Nitra Self-Governing Region
Jana Némethová
p. 4-21
 
Prejavy rezidenčnej a komerčnej suburbanizácie v mestskej časti Nitry – Dražovce
Residential and Commercial Suburbanization in the City Part of Nitra – Dražovce
Gabriela Repaská, Alžbeta Ostrovská
p. 22-37
 
Priestorové jednotky intraurbánnej regionalizácie maloobchodnej vybavenosti mesta Nitra
Spatial Units of the Intraurban Regionalization of Retail Facilities in the Nitra City
Miroslava Trembošová
p. 38-62
 
Indikátory zdravotného stavu obyvateľstva z aspektu trvalo udržateľného rozvoja
Indicators of Population Health Status from the Aspect of Sustainable Development
Katarína Vilinová
p. 63-74
 
Súčasná krajinná štruktúra povodia Vyčomy
Current Landscape Structure of the Vyčoma Watershed
Matej Vojtek
p. 75-85
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5