VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Cena od Medzinárodnej asociácie hydrologických vied pre doc. Vojteka

Medzinárodná asociácia hydrologických vied (International Association of Hydrological Sciences - IAHS) udelila za rok 2021 doc. RNDr. Matejovi Vojtekovi, PhD. cenu recenzenta časopisu Hydrological Sciences Journal (IF 2020: 3.787, JCR: Q1) za výnimočný prínos pre časopis vzhľadom na početnosť a kvalitu recenzií vedeckých článkov. Cenu každoročne udeľuje Medzinárodná asociácia hydrologických vied s podporou vydavateľstva Taylor & Francis recenzentovi na základe výberu editorov časopisu Hydrological Sciences Journal (https://www.tandfonline.com/journals/thsj20).

Srdečne blahoželáme!

HSJ Award 2021 Vojtek

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5