VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Záverečná konferencia projektu HORIZON 2020 – SPOT

V dňoch 29. novembra až 2. decembra 2022 sa vo Viedni uskutočnila záverečná konferencia projektu Horizon 2020 – SPOT (Social and innovative platform on cultural tourism and its potential towards deepening Europeanisation).

Obsahom trojdňovej konferencie bola prezentácia výsledkov projektu za tri roky: príklady dobrej praxe a odporúčania pre rozvoj kultúrneho turizmu v Európe, praktiky a politiky kultúrneho turizmu v Európe a výzvy súvisiace s pandémiou COVID-19, inovatívny SPOT-IT nástroj založený na GIS a jeho praktické aplikácie v európskych krajinách a Izraeli, SPOT Web-Resource Center a pokračujúce vytváranie sietí.

Časť konferencie bola venovaná prezentácii konkrétnych výsledkov každej zúčastnenej krajiny konzorcia projektu. S prezentáciou svojich výsledkov práce pod názvom „Nitra – Case study key outcomes“ vystúpili aj členovia slovenského SPOT tímu RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. (FPVaI), prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. (FF), doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD., doc. Mgr. Henrich Grežo, PhD. a RNDr. Lucia Petrikovičová, PhD. (FPVaI). 

Počas konferencie sa uskutočnili diskusie s pozvanými expertmi (vedeckej obce a zainteresovaných strán) na kultúrny turizmus z viacerých krajín mimo riešiteľských kolektívov projektu na dve zásadné témy – 1. Turizmus a podpora európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva a 2. Kultúrny turizmus: regionálny/miestny rozvoj, zainteresované strany a dôsledky pandémie COVID-19. Tieto viedli nielen k získaniu spätnej väzby pre riešiteľské kolektívy, ale formou networkingu aj k získaniu nových kontaktov pre budúcu spoluprácu.

Súčasťou konferencie bola aj posterová prezentácia dosiahnutých výsledkov – riešiteľský kolektív UKF prezentoval prípadovú štúdia mesta Nitra posterom „Nitra – The Mother of All Slovak Cities“.

Konferencie sa zúčastnili aj médiá a pozvaní hostia jednotlivých riešiteľských kolektívov. Slovenský tím podporili zástupcovia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Rakúsku, národný koordinátor Svätojakubskej cesty na Slovensku a Kaštieľ Mojmírovce, ktorý prezentoval aj vína zo svojho regiónu. 

Bližšie informácie - http://www.spotprojecth2020.eu/

Text: Lucia Petrikovičová, Peter Ivanič, Hilda Kramáreková

Foto: Peter Ivanič, Hilda Kramáreková, Saara Mildeberg

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5