VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Dňa 6.5.2024 prijali pozvanie na Katedru geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre kolegovia z Univerzity Hasana II. prof. Moulay Sadik Maliki, PhD. z Fakulty spoločenských a humanitných vied Ben M´ Sik a Dr. Omar El Ghazi z oddelenia medzinárodnej spolupráce a partnerstiev z mesta Casablanca v Maroku. Ide o historicky prvú formu medzinárodnej spolupráce s touto krajinou v rámci programu Erasmus+ KA171.

Prof. Moulay Sadik Maliki, PhD.  mal zaujímavú prednášku o Maroku, jeho prírodných pomeroch, kde sa zameral na problematiku klímy a zemetrasenia. Venoval sa aj štruktúre obyvateľstva, mestskému a vidieckemu prostrediu a prednášku ukončil témou cestovného ruchu a jeho potenciálu v krajine. Dr. Omar El Ghazi predstavil zloženie univerzity a jednotlivé fakulty.

Obe prednášky zaujali študentov učiteľského, ale aj jednoodborového štúdia geografie. Stretnutie bolo pre všetkých veľmi podnetné, čoho výsledkom bola bohatá diskusia. Po prednáške boli prerokované možnosti budúcej spolupráce vo forme publikačnej alebo projektovej aktivity.

 

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5