VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

11.11.2015 | Geoinformačné technológie - prostriedok skvalitnenia výučby geografie

Dňa 11. novembra 2015 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku konala na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre prezentácia a workshop s názvom "Geoinformačné technológie  prostriedok skvalitnenia výučby geografie".

Jej cieľom bolo prezentovať výsledky projektu s rovnomenným názvom "Geoinformačné technológie – prostriedok skvalitnenia výučby geografie", ktorý bol podporený Nadáciou Tatra banky. Obsah prezentácie pozostával z predstavenia geoinformačných technológií, ktoré boli v projekte použité a ich využitia v praxi. Nosná časť sa zaoberala výsledkami jednotlivých aktivít projektu, ktoré boli realizované študentmi Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre pod vedením riešiteľov projektu.

Výsledky prác študentov vo forme posterov sú naďalej vystavené počas celého Týždňa vedy a techniky 2015 vo vestibule našej katedry.

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5