VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

1.4.2014 | Geomorfológia vysokých pohorí

V utorok 1. apríla 2014 prijali pozvanie na pôdu našej katedry uznávaní odborníci z Poľskej akadémie vied, ktorí sa aktívne venujú výskumom zameraným na morfogeografické charakteristiky vysokých európskych pohorí. Prítomným poslucháčom predniesli nasledovné pútavé prednášky:

  • dr. hab. Zofia Raczkowska: Súčasný periglaciálny reliéf vo vysokých pohoriach Európy (Współczesna rzeźba peryglacjalna w wysokich górach Europy)
  • dr. Stanisław Kedzia: Vybrané problémy lichenometrického datovania (s využitím lišajníkov) v Tatrách a Krkonošiach (Wybrane problemy datowania lichenometrycznego Tatr i Karkonoszy)

Naši hostia prezentovali výsledky vedeckých štúdií z prostredia Pyrenejí, Álp, Tatier i iných horských sústav v Európe. Atraktivitu danej problematiky dokumentoval široký záujem študentov z rôznych ročníkov a študijných programov (GRBc, GRRm, UAP). 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5