VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

14.04.2015 | MHD pre študentov, študenti v MHD

V utorok 14.4.2015 sa na pôde našej katedry konal už 3. ročník besedy MHD pre študentov, študenti v MHD, ktorá je určená širokému spektru poslucháčov našej univerzity. Tak ako v minulých ročníkoch, i tentokrát prijali pozvanie na podujatie hostia priamo z dopravných spoločností Arriva Nitra a.s. a Nitravel s.r.o., ktorí počas predmetu Geografia dopravy (blok Geografia nevýrobnej sféry) ponúkli prienik teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami odborníkov z praxe.

Slovo počas prvej časti besedy patrilo hosťom, ktorí ozrejmili študentom zákulisie prevádzkovania autobusovej dopravy, a to predovšetkým na príklade mestskej hromadnej dopravy v Nitre. Prítomné auditórium sa dozvedelo, aké okolnosti ovplyvňujú tvorbu cestovných poriadkov, nasadzovanie vozidiel na jednotlivé linky či nadväznosť medzi konkrétnymi spojmi. Študenti boli oboznámení s ponukou zliav, ktoré môžu využívať, taktiež s možnosťou, kam adresovať svoje podnety k autobusovej doprave vo svojom študentskom meste. Hostia taktiež poukázali na význam verejnej dopravy v spoločnosti, ale aj v rámci aspektu životného prostredia.

Druhá časť besedy bola venovaná aktívnej diskusii, v ktorej študenti adresovali zástupcom dopravcov svoje názory a podnety. Poslucháči našej univerzity sa zaujímali o využívanie výhod v oblasti cestovania pomocou predplatených cenových lístkov, pričom poukázali na zlepšenie ich propagácie. Bez povšimnutia nezostala ani situácia konkurenčného boja v diaľkovej doprave na trase Nitra - Bratislava, ktorá sa stala atraktívnou najmä po vstupe ďalšieho súkromného hráča na trh. Študenti sa ďalej zaujímali o alternatívu kúpy cestovných lístkov prostredníctvom SMS. Záverom boli načrtnuté možnosti zlepšenia služieb pre cestujúcich, ktoré by sa mohli zrealizovať do konania besedy v ďalšom roku.

Vzhľadom na obojstranné pozitívne dojmy zo stretnutia sa Vám pokúsime priniesť pokračovanie tohto podujatia opäť v letnom semestri akademického roku 2015/2016.

Fotogaléria (autorka: Bc. Zdenka Žihlavski)

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5