VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické štúdie (Geographical Studies)

Ročník (Volume) 14, Číslo (Issue) 2, 2010

 
 
Obsah (Content)
 
Štruktúra cudzincov na Slovensku podľa ekonomickej aktivity
Structure of Foreigners in Slovakia by Economic Activity
Michal Bilic, Alfred Krogmann
p. 4-16
 
Výskum kultúrnej krajiny (z aspektu historickej geografie a krajinnej archeológie)
Landscape Survey (in View of Historical Geography and Landscape Archaeology)
Peter Chrastina
p. 17-41
 
Postavenie odpadového hospodárstva vo svete a v Európskej únii
Status of Waste Management in the World and in the European Union
Alexandra Končalová, Alena Dubcová
p. 42-53
 
Vybrané mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva v Nitrianskom kraji
The Selected Non-productive Functions of Agriculture in Nitra Region
Jana Némethová, Eva Melišková
p. 54-62
 
Nízky stupeň vzdelania ako jeden z indikátorov chudoby na príklade Nitrianskeho kraja
Low Level of Education as One of the Poverty Indicator on the Example of Nitra Region
Ján Veselovský, Lucia Šolcová
p. 63-69
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5