VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické informácie (Geographical Information)

Ročník (Volume) 24, Číslo (Issue) 2, 2020

 
 
Obsah (Content)
 
Migration and Social Interaction in the Slovak-Ukrainian Borderlands: The Perceptions of Local Actors
Michal Cirner, Gabriel Székely
p. 7-27
 
Výskum kreatívneho cestovného ruchu ako nového produktu cestovného ruchu na Slovensku - analýza primárnych výsledkov
János Csapó
p. 28-42
 
Sprístupnenie stránok sekundárnej geodiverzity: Príklad metódy použitej v severných Čechách
Emil Drápela
p. 43-54
 
Ferry Boats in Moravia and Silesia in Historical Context
Marek Havlíček, Ivo Dostál
p. 55-69
 
Alternative Hidden in Boxes
Petra Hencelová
p. 70-82
 
Transformation of a Cultural Landscape and Its Use in Proposal of Educational Trail through Bośáca Valley
Alexandra Hladká, Lucia Petrikovičová
p. 83-96
 
Priestorové distribúcie hotelového rozvoja a kreatívne riešenia na zaistenie jedinečnej príťažlivosti hotelov
Gergely Horváth
p. 97-109
 
Creative Artists in Tourism
Jarmila Hudáková, Marcela Korenková
p. 110-118
 
Interpretation of Nature Heritage: Visitor´s Preferences to Nature Monuments
Liběna Jarolímková
p. 119-130
 
Actors, Strategies and Success Factors of Small Town Centers’ Revitalization in the Czech Republic
Jiří Ježek, Renáta Ježková
p. 131-145
  
Segments of the Ancient Cultural Landscape as Objects of Tourism
Jaromír Kolejka
p. 146-157
 
Odchýlka od sympatií západnej Ukrajiny k tradičnému volebnému obyvateľstvu: Priestorová analýza volieb do Najvyššej rady v roku 2019
Andrii Kuzyshyn
p. 158-173
 
Barriers to Interaction and Cross-Border Cooperation in the Slovak-Ukrainian Borderlands: The Perceptions of Local Actors
Martin Lačný, Anna Polačková
p. 174-190
 
Research of Anthropogenic Transformed Landscape of the Low Tatras National Park and Possibilities of Its Use From the Perspective of Ecotourism
Marián Lukáč
p. 191-206
 
Kreatívne aktivity ponúkané vybranými hotelmi na Slovensku
Ľudmila Mazúchová, Zuzana Sándorová, Barbora Profietová
p. 207-218
 
The Nature of the Ladnfill from the Nickel Production in Town Sereď
Eva Michaeli, Martin Boltižiar, Vladimír Solár, Matúš Maxin
p. 219-232
 
Using Instagram As a Tool for Regional Image Developement
Michal Noga
p. 233-244
 
Creative Tools for Sustainable Tourism (Experience from Warsaw and Budapest)
Markéta Novotná, Helena Kubíčková
p. 245-256
 
Koncepcia kreatívneho cestovného ruchu ako nástroja rozvoja turistických destinácií na Slovensku (spoločné vytváranie sietí kreatívnych umelcov so zainteresovanými stranami v oblasti cestovného ruchu pre budúci rast destinácií)
Zuzana Palenčíková
p. 270-284
 
Tour Operators in Slovakia – Characteristics of Enterprises, Their Localization, Product and Performance
Kristína Pompurová
p. 285-300
 
Vysokoškolskí študenti v odbore Turizmus - zážitky a záujmy tvorivých turistov
Zuzana Sándorová, Norbert Beták
p. 301-314
 
Identifikácia potenciálnych lokalít na obnovu bývalých historických rybníkov: prípadové štúdie z Českej republiky
Hana Skokanová, Renata Pavelková, Marek Havlíček, Aleš Létal
p. 315-328
 
Creative City of Media Art Košice Project As a Motivational Factor of Creative Tourism in Slovakial
Milena Švedová, Denisa Kurucová
p. 329-347
 
Dopad pandémie koronavírusu Covid-19 na cestovný ruch v regiónoch Slovenska
Marta Urbaníková, Michaela Štubňová
p. 348-360
 
Creative Cuba
Ján Veselovský, Petr Chalupa
p. 361-376  
 
Funkčné mestské regióny v Nitrianskom kraji
Andrej Kóňa, Kristína Dzureková
p. 377-388
 
Mapping and Analysis of Land Cover Changes in a Selected part of the Malá Fatra Mts. (Vrátna dolina)
Veronika Máliková, Martin Boltižiar
p. 389-403
 
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5